BACHELOR

Et kort sammendrag av min bacheloroppgave fra Westerdals Oslo ACT

BAKGRUNN

Jeg har jobbet i den norske zoobransjen i 10 år, og i snart 8 år av disse har jeg vært ansatt i en dyrebutikk. Jeg har erfart at norske dyrebutikker ikke utnytter potensialet med sosiale medier for å markedsføre sin bedrift og sitt varesortiment. Mange av dyrebutikkene er til stede i sosiale medier, men jeg opplever at norske dyrebutikker henger litt etter. Det postes generelt lite innhold, og jeg opplever mye av innholdet som lite gjennomtenkt, og sosiale medier blir sjeldent brukt til å tiltrekke seg kunder inn i de fysiske butikkene.

SPACE

SPACE

En av mine største interesser innen digital markedsføring har alltid vært sosiale medier, og en annen stor personlig interesse er zoobransjen. Siden jeg selv opplever norske dyrebutikker som lite strategiske i sosiale medier, så ønsket jeg å undersøke om forbrukerne også er enige, og eventuelt hva som skal til for at norske dyrebutikker kan lykkes bedre i sosiale medier.

Min hypotese er at forbrukere i dag ikke får det innholdet de ønsker fra norske dyrebutikker i sosiale medier.

PROBLEMSTILLING

HVORDAN OPPFATTER FORBRUKERNE NORSKE DYREBUTIKKER I SOSIALE MEDIER?

METODE

Jeg ønsket å gå i dybden å få innsikt i holdningene til forbrukerne, så derfor var det mest hensiktsmessig å gjennomføre kvalitativt dybdeintervju. Jeg valgte å intervjue fem personer som alle bruker sine lokale dyrebutikker når de handler til dyret sitt, og de er alle aktive brukere av sosiale medier i en viss grad.

I tillegg gjennomførte jeg en kvantitativ spørreundersøkelse ettersom jeg da fikk tall jeg kunne jobbe ut i fra, og kunne nå ut til enda flere mennesker og finne deres holdninger og ønsker fra norske dyrebutikker i sosiale medier. Spørreundersøkelsen ble ble postet i to ulike grupper på Facebook, en for hund og en for katt.

ANALYSE

Undersøkelsene viste at alle respondentene bruker sosiale medier. Forbrukere av norske dyrebutikker bruker i hovedsak Facebook og Snapchat daglig, men også Instagram. Undersøkelsene viste også at det er et ønske om at norske dyrebutikker skal være til stede i sosiale medier.

For å motivere forbrukerne til å følge en dyrebutikk i sosiale medier er det viktig at man deler informasjon om salg og tilbud.

Under halvparten av respondentene i undersøkelsene hadde vært i kontakt med dyrebutikken de handler i på sosiale medier, men svært mange ønsket å sende melding til dyrebutikken på Facebook hvis de lurte på noe, dette viser at dyrebutikkene kan ivareta kundeservicen på en god måte ved å være til stede i sosiale medier. Ved å være gode på å svare på meldinger og kommentarer kan bedriften opparbeide og opprettholde et godt rykte og en relasjon til forbrukere.

Resultatene fra undersøkelsene tyder på at norske dyrebutikker først og fremst ikke deler innhold som engasjerer forbrukere. 107 av 146 forbrukere følger en norsk dyrebutikk i sosiale medier, men under halvparten av respondentene svarte at de aldri har vært i kontakt med dyrebutikken sin i sosiale medier, dette i form av at de aldri har likt, kommentert, delt innlegg eller skrevet melding til dyrebutikken. Dette viser at dyrebutikkene ikke produserer innhold som engasjerer eller er av interesse for forbrukere.

Undersøkelsene viser at norske dyrebutikker har et stort forbedringspotensialet i sosiale medier. Forbrukerne ønsker mer relevant innhold, og ved at dyrebutikkene skaper godt innhold som forbrukerne etterspør vil de kunne oppleve et større engasjement i sosiale medier.

Norske dyrebutikker sitt fokus bør ligge i det å vedlikeholde gode relasjoner til kundene sine fordi det ikke er store forskjeller i varesortiment i norske dyrebutikker, og det er derfor lett for kundene å handle andre steder.

I enkelte tilfeller er det tydelig at forbrukernes meninger skiller seg ut i forhold til de ulike aldersgruppene. Det var svært interessant å se at halvparten av respondentene i aldersgruppen 40-59 år ikke følger en norsk dyrebutikk i sosiale medier. Dette er interessant med tanke på at jeg av erfaring har sett at akkurat dette er den aldersgruppen Facebook foreslår som den mest relevante målgruppen for norske dyrebutikker.

Dette viser at det er svært viktig at dyrebutikkene er klar over hvem som er målgruppen sin og hvem de kommuniserer med.

MINE ANBEFALINGER

For norske dyrebutikker som verken sitter på de største budsjettene for markedsføring, eller kunnskap om markedsføring vil sosiale medier være en kostnadseffektiv og svært enkel måte å nå de ulike målgruppene på da de mest brukte sosiale mediene i Norge er gratis å være til stede i.

For at dyrebutikkene skal klare å skille seg ut fra hverandre må de skape godt innhold, og levere den informasjonen som forbrukerne ønsker. Dette vil kunne bidra til salg og økt omsetning for dyrebutikkene. Dessuten er det viktig at dyrebutikkene i tillegg deler innhold som styrker merkevaren, dette kan gjøres i form av å formidle den kunnskapen de sitter inne med.

For å gjøre det så kostnadseffektivt og enkelt som mulig for dyrebutikkene vil jeg anbefale de å legge den største innsatsen i markedsføringen sin i to ulike sosiale medier. Undersøkelsene viste ikke overraskende at Facebook er det mest brukte sosiale mediet, derfor vil dette være det sosiale mediet hvor dyrebutikkene vil få størst dekning innenfor målgruppen sin.

SPACE

SPACE

På Facebook kan man produsere svært mye innhold organisk, og man kan bruke det eksisterende private nettverket sitt av venner og bekjente til å spre innhold på hvis man nettopp har opprettet en side for dyrebutikken sin.

Det sosiale mediet som er mest brukt av forbrukerne etter Facebook er Snapchat. Men jeg vil  heller anbefale norske dyrebutikker å bruke Instagram aktivt. Dette kommer av at Snapchat har oppdatert applikasjonen, og de har separert merkevarer og influencere fra venner. I 2017 passerte Instagram Stories Snapchat i antall daglige brukere. Derfor vil det heller lønne seg for norske dyrebutikker å ta i bruk Instagram i tillegg til Facebook, da Stories tilbyr mange av de samme funksjonene i tillegg til at det er flere daglige brukere. Dessuten kan man lagre Stories sine og markere de som høydepunkter på profilsiden sin på Instagram. Her kan de norske dyrebutikkene opprette høydepunkter som viser for eksempel hvilke tilbud og salg de har, varesortiment og generelle tips om dyrehold på en spennende og informativ måte.

 
 

Når det kommer til hva slags innhold norske dyrebutikker bør dele finnes det nesten uendelig med muligheter. Det bør ikke postes innhold ugjennomtenkt, heller er godt gjennomtenkt innlegg hver dag. Skap innhold som leder til kommentarer fra følgerne, da vil posten bli synlig i feeden til flere av vennene til de som følger dyrebutikken. I undersøkelsene svarte svært mange at det som motiverer de til å følge norske dyrebutikker i sosiale medier er å følge med på tilbud og salg..

I analysene av undersøkelsene var det tydelig at svært mange ønsker mer informasjon om helsetips, fakta om sykdommer hos dyr og hundeadferd. Den type informasjon de etterspør er det veterinærklinikker og hundeskoler som egentlig står for. Et forslag på hvordan dette kan løses er at dyrebutikkene kan inngå samarbeid med lokale veterinærklinikker og hundeskoler. Dyrebutikkene kan for eksempel produsere innhold som kan være relevant for veterinærklinikkene å dele dette i bytte mot helsetips og fakta om sykdommer hos dyr.

I tillegg vil jeg anbefale norske dyrebutikker som ønsker å være aktive i sosiale medier til å lage en liten strategiplan for hva de ønsker å bruke sosiale medier til. Denne strategiplanen bør inneholde en publiseringsplan for hva slags innhold som skal postes, og når det skal postes.A

KONKLUSJON

Forbrukerne av norske dyrebutikker bruker sosiale medier daglig, og det er et ønske om at dyrebutikker skal være til stede i sosiale medier, men det kommer tydelig frem at forbrukerne ikke er fornøyde med det innholdet som deles av norske dyrebutikker på sosiale medier i dag.

Under halvparten av respondentene i undersøkelsene har vært i kontakt med dyrebutikken sin i sosiale medier (enten ved å like, dele eller kommentere innhold), og dette viser at forbrukerne ikke får innhold som er av interesse for de, eller som engasjerer de.

For at dyrebutikkene først og fremst skal klare å motivere forbrukerne til å følge de er det viktig at det blir delt innhold som er tydelig, enkelt og informativt. Dessuten kommer det frem at det er svært mye innhold som er av interesse for forbrukerne som det ikke blir delt nok om.

SPACE

SPACE

Ved at dyrebutikkene leverer det forbrukerne ønsker av de i sosiale medier kan de etablere forhold med kundene sine, og vedlikeholde de eksisterende kunderelasjonene. I tillegg vil sosiale medier bidra til at avstanden mellom kunden og dyrebutikken blir mindre når forbrukerne får en relasjon til dyrebutikken, og sosiale medier er derfor et svært hensiktsmessig verktøy å bruke som en del av relasjonsbyggingen.

Min hypotese om at forbrukerer i dag ikke får det innholdet de ønsker fra norske dyrebutikker i sosiale medier samsvarer derfor med resultatene fra undersøkelsene. Dette viser at norske dyrebutikker har et stort forbedringspotensialet i sosiale medier.